Scandinavian AirAmbulance

Vi vill i dessa tider göra det vi kan för att hjälpa till i kampen mot COVID-19 och har därför nu byggt om ett av våra 7 ambulansflygplan till att endast transportera COVID-19 patienter.

Vi har byggt upp riktlinjer och rutiner som är godkända av EASA och Socialstyrelsen och har team som är utbildade i att säkert transportera COVID-19 patienter. Med egen flygkoordineringscentral som har den infrastruktur och verktyg, sen tidigare, som krävs för att öppna flygplatser och koordinera ambulanser mellan sjukhus och flygplats så står vi väl rustade att hjälpa till om behovet uppstår.

Vi har redan utfört flera lyckade COVID-19 transporter och för en tät dialog med regionerna kring att utöka kapaciteten om behovet uppstår.

Tveka inte att kontakta oss för beställning eller frågor på 020-211 112

Covid-19 Virus

Babcock Scandinavian AirAmbulance

Babcock Scandinavian AirAmbulance är med sina baser, som är spridda över Sverige och Finland Nordens största flyg- och helikopterambulansföretag. 

Företaget startade sin verksamhet 2001 med helikopterbaserna i Stockholm och Östersund. Sedan dess har flera baser med helikopter och flygplan tillkommit runt om i Sverige.

Utvecklingen i Sverige med centralisering av specialistsjukvården till vissa sjukhus ökar behovet av patienttransporter mellan sjukhusen. Detta medför ett högre krav på medicinska vårdinsatser under transporten. Vår vision är att vara den ledande leverantören inom ambulansflyg både med helikopter och flygplan genom att erbjuda god service, kontinuerlig utveckling, kvalitetssäkring och gedigna laginsatser.

Babcock Scandinavian AirAmbulance opererar med två flygtillstånd, Aircraft Operating Certificate (AOC). För helikoptrarna är det Babcock Scandinavian AirAmbulance och för flygplan är det Babcock SAA FW AB. Företaget är del av den internationella koncernen Babcock International Group.

Välkommen till oss!

 

 

 

Visa äldre nyheter