Marius_Tromso

-Går aldri på akkord med flysikkerheten

2018-05-07
 

Babcock Scandinavian Airambulances piloter har alle forutsetninger for å sette sikkerheten først, forklarer direktør Marius Hansen.
Til neste år overtar Babcock Scandinavian Airambulance (BSAA) ansvaret for luftambulansetjenesten i Norge. Selskapet har lang erfaring med å drive luftambulansetjenester i nordiske land, og frakter årlig 14.000 pasienter i Finland og Sverige.

Under forhandlingene mellom Norsk Flygerforbund og BSAA ble det spilt inn et tilbud om å gi selskapets piloter en bonus dersom de gjennom et kalenderår hadde null sykefravær.

Marius Hansen, direktør i Babcock Scandinavian AirAmbulance AB, forklarer at dette punktet var en glipp som, når det ble oppdaget, ble fjernet umiddelbart.
– Dette punktet ble spilt inn i forhandlingene med Norsk flygerforbund av en nyansatt HR-medarbeider uten bransjekunnskap, sier han.

– En glipp og ingenting annet
Et slikt insentiv kan gå på bekostning av flysikkerheten om pilotene føler seg presset til å fly. BSAA går aldri på akkord med flysikkerheten på noen områder, og ingen andre piloter i Babcock-systemet har slike insentiver i sine avtaler, forklarer Hansen.

Punktet ble ansett som så usannsynlig av begge parter at stemningen rundt bordet forble god da det kom opp.
– Da de ansvarlige i selskapet oppdaget punktet ble det trukket umiddelbart, og vi opplevde at det var forståelse i rommet for at dette var en glipp og ingenting annet. Vi er derfor forundret over at Norsk Flygerforbund nå bruker dette i sin kommunikasjon.

Sikkerhet som hovedfokus
Hos BSAA er det et høyt fokus på sikkerhet, og selskapet har aldri hatt noen alvorlige ulykker siden det startet opp i 2001.
– Dette har vi oppnådd gjennom kontinuerlig og godt arbeid med kvalitet og sikkerhet, sier Hansen.

Alt legges til rette for at pilotene skal kunne ta egne beslutninger når det kommer til sikkerhet.

– Det er ingen piloter som tar av med et fly eller helikopter som ikke vil trygt ned på bakken igjen. Det er pilotene som tar alle avgjørelser som er kritiske for flysikkerheten, og fundamentet for all vår virksomhet er at pilotene skal kunne ta sine beslutninger utelukkende på bakgrunn av vurdering av sikkerhet.

Dela sidan