Enighet om avtale for pilotene i flyambulansetjenesten

2018-06-20
 

I dag kl 03.00 ble LO og Norsk Flygerforbund enig med NHO og NHO Luftfart om en avtale som sikrer alle pilotene i flyambulansetjenesten jobb når Babcock Scandinavian AirAmbulance AS (BSAA) tar over tjenesten neste år. I tillegg er det fremforhandlet en tariffavtale som regulerer lønns- og arbeidsbetingelsene for pilotene i BSAA.

Hensynet til pasientene har vært viktig for begge parter i forhandlingene.

- Det er helt avgjørende at pasienter kommer seg raskest mulig til sykehus når de trenger hjelp, uansett hvor i landet de bor. Vi håper at denne avtalen bidrar til at alle de 98 pilotene i dagens tjeneste kommer over til BSAA og fortsetter i tjenesten, slik at befolkningen, spesielt i Nord-Norge, får den beredskapen de har krav på, sier daglig leder Marius Hansen i BSAA.

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart berømmer BSAA for å ha bidratt aktivt til at avtalen for alle pilotene kom i stand, og mener at partene har klart å rydde opp i en vanskelig politisk situasjon.

- BSAA har vært lydhør overfor politiske signaler, og jeg vil berømme dem for å ha strukket seg langt for å få på plass en avtale som sikrer videreføring av erfaring og kompetanse i flyambulansetjenesten. Vi mener avtalen partene har kommet fram til inneholder de vilkår som er nødvendig for å skape ro rundt tjenesten.

Hovedpunkter i avtalen:

  • Alle de 98 pilotene som er ansatt hos dagens operatør tilbys jobb i Babcock.
  • Partene er enige om at tariffavtalen som er forhandlet frem skal gjelde for piloter som ansettes i BSAA.
  • Babcocks lønnsmodell for piloter legges til grunn for lønnsfastsettelsen. For de best betalte i dagens tjeneste vil dette medføre en lønnsreduksjon, men ingen skal gå ned mer enn 15,9 prosent i lønn. De med lavest lønn i dag vil få en lønnsøkning på 11,2 prosent.
  • Pilotene går inn i Babcocks innskuddspensjonsordning med 5 % innskudd fra første krone opp til 12G, med tillegg på 18,3 % for inntekt fra 7,1G inntil 12G.

Dela sidan