Konstruktivt møte med helseminister Høie

2018-06-11
 

I dag møtte daglig leder Marius Hansen og flere andre nøkkelpersoner i Babcock Scandinavian AirAmbulance helseminister Bent Høie.

- Vi la frem våre planer for hvordan vi jobber for å være klar til å ta over fra 1. juli neste år, og informerte om hvordan vi kan bistå på kort sikt. Vi hadde et godt og konstruktivt møte, og jeg oppfattet at Høie var fornøyd med svarene han fikk, sier Marius Hansen.

Organisasjon

I media har det kommet frem påstander om at BSAA verken hadde organisasjon eller godkjenninger på plass.

- Jeg orienterte om BSAA har sendt inn søknad om norsk lisens til Luftfartstilsynet, og at vi til dette er på plass over sommeren flyr på vår svenske lisens. Vi har i tillegg ansatt nøkkelpersoner med erfaring fra tjeneste som allerede har fått godkjenning av Luftfartstilsynet, sier Hansen.

Han kunne orientere helseministeren om at det er ansatt personer i nøkkelstillinger som COO, accountable manager, personalsjef, flygesjef, sjefspilot for Latitude (jet), sjefspilot for B250, safety manager, compliance monitoring manager, teknisk sjef, vedlikeholdssjef, sjef for bakketjenester, treningssjef, crew training manager og assisterende crew training manager. Ni har startet og resterende har oppstart i løpet av sommer og tidlig høst 2018.

 Flyoperasjoner og kompetanse

BSAA vil ha behov for 103 piloter og Marius Hansen sa han i liket med helseministeren og Stortinget er opptatt av få med seg kompetansen dagens piloter i tjenesten representerer.

- Vi ønsker å ha med pilotene i dagens tjeneste når vi overtar, og har derfor tilbudt de 91 pilotene som flyr i dag fast stilling. Skulle et mindre antall av disse pilotene ønske en pilotstilling hos oss, vil vi med dagens søkermasse løse dette gjennom normal rekruttering.

BSAA mottok over 500 søknader, hvorav 242 piloter er valgt ut til intervju, tester og psykologisk evaluering. Det er gjennomført 80 intervjuer. BSAA har et myndighetsgodkjent trenings- og opplæringsprogram. Programmet innebærer et høyt antall timer i simulator og flyging med instruktør, før en pilot blir godkjent. Programmet tar ca. 3 måneder.

All førstegangsopplæring av piloter vil bli gjennomført med en samling over syv dager, der tre av dagene er sammen med medisinsk personell. Det trenes på samhandling, teamsamarbeid, kulturbygging, kommunikasjon, prosedyrer og sikkerhetsrelaterte aspekter ved ambulanseoperasjoner.

Vedlikehold

BSAAs nye fly krever mindre tungt vedlikehold enn de eldre flyene som brukes i dag. Dagens fly krever hovedvedlikehold hver 200. time, mens de nye krever hovedvedlikehold hver 400. time.

- Vi skal ha to teknikere på samtlige baser, samt en tredje som kan reise inn fra Tromsø eller Gardermoen ved behov. Dette gir 24-timers beredskap. Vi jobber med å få på plass base for hovedvedlikehold i Nord-Norge, fortrinnsvis i Tromsø, sier Hansen.

Omflytting av pasienter innendørs

I forbindelse med etablering av base for hovedvedlikehold i Tromsø ønsker BSAA å få bygget en hangar som er stor nok til også å romme innendørs pasientoverføring. I dag flyttes pasientene mellom fly og bil utendørs gjennom hele året.

- Det er ikke krav om innendørs pasientoverføring i kontrakten, men dette vil heve sikkerheten og kvaliteten for både pasientene og ambulansepersonellet, sier Hansen.

 På kort sikt

Om myndighetene ønsker det er BSAA klar for å ta over en base på tre måneders varsel. Det er behov for 10 piloter for å bemanne en base. BSAA har i dag åtte piloter på plass og vi ansetter fire nye piloter i juni. Alle pilotene kan gå inn i tjenesten. 50 av de som har vært inne til intervju tilfredsstiller alle tekniske krav til dagens tjeneste.

- Flere av de som har vært på intervju er i tjeneste hos dagens operatør, og skal være der de er til vi tar over. Andre har erfaring fra tjenesten, men flyr nå for SAS og Norwegian. I tillegg er det piloter fra Widerøe, Hesnes Air, Airwing og FlyViking. Oppsigelsestiden deres varierer, men et tilstrekkelig antall vil være klar i løpet av tre måneder, om det blir nødvendig, avslutter Hansen.

 

Dela sidan