helikopter-natt

Flygsäkerhet

Flygsäkerhetsmål

Babcock Scandinavian AirAmbulance har definierat ett mål för flygsäkerheten i bolaget:

Våra tjänster skall utföras på ett sådant sätt att det inte uppstår olyckor, förlust eller skada på personal eller materiel.

Flygsäkerhetsstandard

Babcock Scandinavian AirAmbulance har etablerat en flygsäkerhetsstandard för bolagets operationer:

Flygsäkerhetsprogram

För att uppnå de ovan nämnda målen är ett flygsäkerhetsprogram etablerat i bolaget. Flygsäkerhetsprogrammet består av en rad aktiviteter som berör rapportbehandling, riskutvärdering, analyser, åtgärder, och som involverar stora delar av organisationen. 

Dela sidan