Hälsa, miljö och säkerhet

Hälsa

Babcock Scandinavian AirAmbulance värnar om sin personal och strävar därför efter att erbjuda en fysiskt och psykiskt trygg och stimulerande arbetsplats. Ett konstant arbete med att förebygga arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa pågår och kräver alla medarbetares delaktighet.

Miljö

Babcock Scandinavian AirAmbulance strävar efter att minimera sin miljöpåverkan genom att aktivt arbeta med sina miljöaspekter, minimum efterleva lagkrav och öka kunskapen hos alla medarbetare. För att uppnå detta arbetat vi nu aktivt med att införa ISO 14001 i hela verksamheten.

Säkerhet

Säkerheten i Babcock Scandinavian AirAmbulance skall tas till vara på sådant sätt att vi undviker skada på personal och materiel. Detta skall vi mäta genom etablerade mätparametrar för material, operativ verksamhet, underhåll, kompetens och inställning.

Dela sidan