Kvalitetssytem

För att uppnå vår vision och säkerställa kontinuerlig utveckling, ständiga förbättringar och en hög kvalitetsstandard har Babcock Scandinavian AirAmbulance infört ett integrerat kvalitetsledningssystem. Vi har upprättat ledningssystemet enligt ISO 9001, JAR-OPS 3, EU-OPS1, EASA och andra tillämpliga lag- och författningskrav som berör verksamheten samt kundkrav.

Kvalité är en naturlig del av den dagliga verksamheten. All personal ska vara medvetna om sin roll och tillsammans sträva efter att upprätthålla och förbättra vår höga kvalité.

 

Senast uppdaterad: 2013-08-03

Dela sidan