Ledningsgrupp

Henry Hansen

Henry är bolagets verkställande direktör. Han utför den dagliga ledningen så att bolagets målsättning uppnås. Han har det övergripande och totala ansvaret för bolagets aktiviteter.

Marius Hansen

Marius är bolagets vice VD.

Jan Nylén

Jan är bolagets Accountable Manager / Verksamhetschef och ansvarar för bolagets samtliga tillstånd gentemot Transportstyrelsen. 

Martin Rybrink

Martin är bolagets COO of Administration. 

Inés González Canal

Inés är bolagets ekonomichef.

Britt-Marie Martinsson

Britt-Marie ansvarar för den löpande redovisningen i bolagen samt fakturafrågor och löner.

Thure Waplan

Thure är COO / Produktionschef för helikopterverksamheten.

Ingrid Sandström

Ingrid är kvalitetschef. Hon övervakar och leder utvecklingen av bolagets totala system för kvalitetssäkring. Hon ansvarar för ledning och utveckling av kvalitetssystemet och internkontrollsystemet.

Johan Lindberg

Johan är bolagets tekniska chef för helikopter på Scandinavian Medicopter. Han leder bolagets tekniska organisation och ansvarar för att den tekniska avdelningen är anpassad och utför de uppgifter som den är ålagd i samverkan med gällande bestämmelser. Han har personalansvaret för all personal på tekniska avdelningen.

Jan Viklund

Jan är bolagets tekniska chef för flygplan på Scandinavian Air Ambulance. Han leder bolagets tekniska organisation och ansvarar för att den tekniska avdelningen är anpassad och utför de uppgifter som den är ålagd i samverkan med gällande bestämmelser. Han har personalansvaret för all personal på tekniska avdelningen.

Thure Waplan

Thure är bolagets flygchef för helikopter. Han leder bolagets operativa organisation. Han ansvarar för att den operativa avdelningen är anpassad och utför de uppgifter som den är ålagd att göra i samverkan med gällande bestämmelser. Han har personalansvaret för all personal på den operativa avdelningen.

Magnus Åström

Magnus är bolagets flygchef för flygplanen i Scandinavian Air Ambulance. Han leder bolagets operativa organisation. Han ansvarar för att den operativa avdelningen är anpassad och utför de uppgifter som den är ålagd att göra i samverkan med gällande bestämmelser. Han har personalansvaret för all personal på den operativa avdelningen.

Agneta Karlfeldt

Agneta är bolagets chefssjuksköterska och COO / Produktionschef på flygplanen. Hon leder bolagets medicinska organisation ombord samt ansvarar för att den medicinska tjänsten upprätthåller en god kvalitet. Hon har personalansvar för medicinskt anställda samt ansvarar för vissa administrativa tjänster inom bolaget.

Sara Hammarström

Sara är bolagets Ground Operation Manager och även Security ansvarig för flygplanverksamheten inom Scandinavian Air Ambulance. Hon ansvarar för att den markoperativa avdelningen är anpassad samt utför de uppgifter som den är ålagd att göra i samverkan med gällande bestämmelser. 

Dela sidan