inair

Medicinskt ledningsansvar och ansvarsförhållanden (MLA)

Babcock Scandinavian AirAmbulance har tecknat avtal med de kontrakterande landstingen så att varje bas har sin egenmedicinskt ledningsansvariga läkare, MLA. Varje MLA är specialistutbildad läkare i anestesi och intensivvård.

Transport med helikopter

Transport med helikopter sker med medicinsk bemanning bestående av an/iva sjuksköterska och/eller anestesiläkare. Den bemanningen kommer i regel från det sjukhus som helikoptrarna är kontrakterad till förutom på  Stockholmshelikoptern, som bemannas av Samariten AB.

Transport med flygplan

Transporter utan intensivvårdsbehov eller annat särskilt krävande vårdbehov s.k.normaltransport sker med Babcock Scandinavian AirAmbulance egna sjuksköterskor. Sjuksköterskan inom Babcock Scandinavian AirAmbulance kan enligt generella direktiv behandla patienten under flygtransporten enligt basdirektiv och nöfallsdirektiv. Grundläggande är dock att avsändande läkare skall skriftligt ordinera på transportremissen de läkemedel som patienten kan förutses behöva under flygtransporten. Vid en normalbeställning med Babcock Scandinavian AirAmbulance flygplan är den avsändande läkaren medicinskt ansvarig för transporten till dess att patienten är framme på mottagande avdelning.

Vid förutsatt behov av intensivvård eller annat särskilt krävande vårdbehov s.k intensivvårdstransporter skall flygläkarjouren vid Norrlands Universitetssjukhus kontaktas när det gäller patienter tillhörande Norra sjukvårdsregionen. För övriga patienter utanför Norra sjukvårdsregionen tillhörande andra landsting eller medborgare från andra länder var god kontakta oss på +46 (0) 910 70 20 55 för vidare information angående läkare ombord.
Vid intensivvårdstransporter tar flygläkarjouren över det medicinska ansvaret från dörr till dörr.

Vid kuvöstransporter skall sjukvårdpersonal från neonatalavdelningen medfölja utöver sjuksköterskan ombord.

Konsultation eller beställning av alla typer av sjukvårdstransporter görs via: 0910-702055.

För patienter som redan har eller kan förutses få resp/cirk instabilitet kräver vi att flygläkare ska kontaktas via Babcock Scandinavian AirAmbulance.
Exempel på sådana diagnoser:

 • Instabil angina
 • Akut hjärtinfarkt
 • Multitrauma
 • Thoraxtrauma med intrathoracala skador
 • Skallskada med tecken på intrakraniell tryckstegring
 • Subarachnoidalblödning
 • Sub/epiduralblödning
 • Intracerebral blödning
 • Menigit
 • Sepsis
 • Epiglottit
 • Intuberad patient
 • Akut tracheotomerad patient
 • Akut ryggskada med ryggmärgspåverkan med skadenivå ovan L1
 • Barn-alltid vid medvetandesänkning, resp eller cirk instabilitet. 

Dela sidan