omsaa

Om företaget

Babcock Scandinavian AirAmbulance är Nordens största ambulansflygföretag, och i vår flotta har vi både ambulanshelikoptrar och ambulansflygplan. Totalt har vi 21 maskiner, 7 flygplan och 14 helikoptrar. Bolaget har ca 210 anställda. I Sverige är vi idag stationerade med våra ambulansflygplan på fyra orter: Göteborg, Stockholm Arlanda, Umeå och Luleå.  I Norge har vi haft en bas i Tromsö där vi under 2 vinterhalvår haft beredskap för Svalbard.  

Bolagets helikopterbaser är stationerade i Gällivare, Lycksele, Östersund, Uppsala, Stockholm och Visby.  Vi finns även på tre orter i Finland med stationering i Rovaniemi, Oulu och Kuopio. Huvudkontoret är på Arlanda Terminal 2. Vår flygkoordineringscentral finns i Skellefteå med nära samarbete med SOS-alarm.

Babcock Scandinavian AirAmbulance fick, genom sina uppköpta bolag, sitt första ambulansuppdrag redan 1976. Sedan dess har mer än 120 000 patienter flugit med oss. Utöver patienter flyger vi även organtransporter och transplantationsteam. SAA har väldigt lång erfarenhet av patienttransporter i luften och den erfarenheten skapar en trygghet för våra patienter och deras anhöriga, och har i sin tur lett till stor tillit mellan oss och våra största uppdragsgivare, landstingen. Totalt flyger vi ca 9000 patienter/år på våra helikoptrar och ca 4500 patienter på våra flygplan.

365 dagar om året
Vi finns tillgängliga dygnet runt, alla dagar på året, och utför alla slags flygambulansuppdrag i form av normal, akuta, kuvöser och intensivvårdsuppdrag.

Snabbt, säkert och bekvämt
Våra kunder är främst landsting och kommuner, specialteam inom sjukvården, försäkringsbolag och larmcentraler, riksförsäkringsverket samt privata uppdragsgivare.

Besättningen på våra flyg/helikoptrar
Ombord på våra flygplan består besättningen av två piloter och en sjuksköterska. Sjuksköterskan ombord har specialistkompetens inom anestesi-intensivvård samt minst fem års klinisk erfarenhet. Dessutom har vi krav på regelbunden tjänstgöring på sjukhus.
Utöver detta har sjuksköterskorna också en särskild utbildning inom flygmedicin för att kunna vårda patienter i tryckkabin. Alla våra sjuksköterskor ingår i SNAM, Svenska Nationella Ambulansflyget.

När det behövs följer en erfaren anestesi-intensivvårdsläkare, som har genomgått flygmedicinsk utbildning, med ombord. Alternativt ett barn- eller kuvösteam. Ett krav vi ställer på våra kaptener är minst 3000 timmars flygerfarenhet. Vi fortbildar hela tiden vår personal och har alltid patientens hälsa och säkerhet som vår första prioritet. Ombord på våra ambulanshelikoptrar har vi både 2 pilotsystem och 1 pilotsystem med HEMS. Den medicinska besättningen kommer i regel från det sjukhus som har kontraktet eller från en underleverantör till SAA.

Utvecklingen i Sverige med centralisering av specialistsjukvården till vissa sjukhus ökar behovet av patienttransporter mellan sjukhusen. Detta medför ett högre krav på medicinska vårdinsatser under transporten. Vår vision är att genom kontinuerlig utveckling, kvalitetssäkring, gemensam laginsats och aktiv marknadsföring vidareutveckla oss och bibehålla högsta kvalitet på våra flygmedicinska tjänster.

Babcock Scandinavian AirAmbulance opererar med två flygtillstånd, Aircraft Operating Certificate (AOC). För helikoptrarna är det Scandinavian MediCopter och för flygplan är det Scandinavian AirAmbulance. Det kommersiella namnet för koncernen är Babcock Scandinavia. 

Sedan 1 juli 2014 är Scandinavian AirAmbulance förvärvade av Babcock International Group och ingår i MCS, Mission Critical Services.
Mission Critical Services består av flera företag som står för livsviktiga insatser med flygplan och helikopter över hela Europa. 

Under 2016 ändrade företaget namn till Babcock Scandinavian AirAmbulance. 

 

Välkommen till oss!

Dela sidan