Vision

Vision

Vi ska bli Nordens ledande leverantör inom ambulansflyg både med helikopter och flygplan genom att erbjuda god service, kontinuerlig utveckling, kvalitetssäkring och gedigna laginsatser.

Affärsidé

Att leverera flygambulanstjänster på ett säkert, kostnadseffektivt och medicinskt kvalificerat sätt efter våra kunders önskemål och specifikationer. Tjänsterna skall utföras på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende gällande kvalitet och säkerhet i tjänster från Babcock Scandinavian AirAmbulance upprätthålls.

Marknad

Babcock Scandinavian AirAmbulance skall genom fokus på utveckling och definierade satsningsområden säkra kontrakt inom valda segment.

Dela sidan